ეპისკოპოსის გვერდი

01 ნოემბერი 2020

სამწყსო წერილი 

2020

ეპისკოპოსისი სამწყსო წერილი

"არაჩვეულებრივად ჩვეულებრივი"

2020 წ.

25 დეკემბერი 2020

საშობაო ეპისტოლე

2020

ეპისკოპოსის საშობაო წერილი

მალე

მალე

მალე

© 2020 კავკასიის ლათინ კათოლიკეთა

სამოციქულო ადმინისტრაცია